PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI
wynikające z przynależności do International Leader"s Club (Międzynarodowego Klubu Liderów)

PRZYWILEJE
* Bezpłatne korzystanie ze szkoleń prowadzonych przez International Leader's Club
* Znizka 30% na uczestnictwo w nauce w SZKOŁACH prowadzonych przez Miedzynarodowy Klub Liderów.
* Przynależność do International Leader"s Club podnosi PRESTIŻ klubowicza
* Umieszczenie życiorysu klubowicza w biuletynie "Lider"
* Zniżki na towary i usługi wykonywane przez pozostałych klubowiczów
* Wzajemne wspomaganie klubowiczów w trudnych sprawach
* Jeden raz w roku doradztwo poprawiające jakość życia
* Aktywny udział w rozwiązywaniu problemów społecznych
* Członek International Leader"s Club może zostać ekspertem w Instytucie Ekspertalno Badawczym i czerpać z tego określone profity
* Członek International Leader"s Club może korzystać z ekspertyz Instytutu Badawczego na preferencyjnych warunkach ze zniżką 30%

OBOWIĄZKI
* Opłacanie składek w wysokości 50 zł miesięcznie
* Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach
* Praca społeczna na rzecz International Leader"s Club minimum 4 godz. w miesiącu
* Uczestnictwo w szkoleniach podnoszących świadomość o sobie i świecie zewnętrznym
* Noszenie odznaki na spotkaniach klubowych
* Wspomaganie klubowiczów w miarę swoich możliwości w rozwiązywaniu trudnych spraw

UWAGA !
Składki przeznaczone są w głównej mierze na wydawanie biuletynu "LIDER", opłacanie lokalu, obsługę strony internetowej, opłaty komunikacyjne, na materiały redakcyjno-biurowe oraz tworzenie bazy ekonomicznej International Leader"s Club.


SYLWETKA LIDERA
jako czlonka Klubu Liderów


Przedstawione poniżej wymagania stawiane kandydatom należy traktować wielopoziomowo i wielopłaszczyznowo.
Klub Liderów jest stowarzyszeniem elitarnym a w związku z powyższym gromadzi postacie o określonej świadomości.


Członkiem może zostac każdy kto: